вторник, 10 сентября 2019 г.

10.09.2019

Ինչ սովորեցի լեզուների և լեզվաընտանիքների մասին:

Հնդեվրոպական լեզվաընտանիքն ամենատարածվածն է աշխարհում: Լեզվակիրների թիվը հասնում է 2,5 միլլիարդի: Հնդեվրոպական լեզուները ավելի վաղ կոչվում էին ,,Արիական,, լեզուներ, սակայն հիմա այդ տերմինը չի օգտագործվում: Հնդեվրոպական լեզվաընտանիքը ամենաուսումնասիրվածն ու ամենաբազմալեզուն է:
Հայերենը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի առանձին ճյուղ է: Հայերենի զարգացումը բաժանվում է երեք շրջանի՝ հին հայերեն (գրաբար), միջին հայերեն(կիլիկյան) և աշխարհաբար, որն էլ իր հերթին երկու ճյուղ ունի՝ արևմտահայերեն և արևելահայերեն: 

Комментариев нет:

Отправить комментарий