четверг, 22 марта 2018 г.

Պանդխտությունը չարիք է...

Պանդխտությունը մեծ չարիք է կոնկրետ ինձ համար: Մարդիկ,ավելի կոնկրետ հայերը մտածում են, որ օտար երկրում ապրելն ավելի լավ է, քանի որ կա բարեկեցիկ կյանք, շատ գումար, աշխատանք, ավելի մեծ հնարավորոությունները, քան Հայաստանում: Ես այդպես չեմ մտածում, քանի որ նյութական արժեքների համար, չարժե մոռանալ հայոց անաղարտ լեզուն, մեր ազգը, երկիրը: Եթե ինձ առաջարկեին մեծ գումարներ աշխատանքի դիմաց, օր.՝ Բելիգիայում, ես չեմ համաձայնվի, քանի որ իմ երկիրն, իմ հարազատ հողն ինձ համար ավելի թանկ է, քան յուրաքանչյուր նյութական արժեք: Այդպիսի մի  դեպք եղել է մայրիկիս հետ: Մայրս բժիշկ է, որտեղից նրան առաջարկ էին արել աշխատանքի, այնտեղ մեծ կարիք կար բժկության, ի դեպ ասեմ, որ մեծ գումարներ էին առաջարկում: Սակայն մայրս չհամաձայնվեց, պատճառաբանելով, որ մեր երկրի մասին պետք է մտածենք, այլ ոչ թե ուրիշ երկրների: Վերջիվերջո օտարության մեջ ապրելը շատ դժվար է, չկան ընկերներ, բարեկամներ, չկան մարդիկ, որոնց հետ կարող ես անկեծանալ: 

среда, 21 марта 2018 г.

Энциклопедия одного слова

 1. Выбери какое- нибудь слово, любое.
Совесть
 1. Посмотри все словари и исследуй, что означает это слово, откуда( из какого языка) оно пришло.
Чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими людьми, обществом.
 1. Сколько у него значений, подбери к нему синонимы, антонимы.
По моему у совести только одно значение. Антоним это бессовестность.
 1. Составь с этим словом словосочетания.
Бессовестный человек.
 1. Составь предложения с этим словом: с точкой, вопросительным знаком, в разных формах.
Бессовестный человек сделает все, что хочет, несмотря того, что другим людям будет плохо.
Есть ли у тебя совесть? Если да, ты будешь наказать его.
По моему у меня есть совесть, но я часто становлюсь бессовестным!

 1. Где чаще всего используется это слово ( например, в речи, в худ. произведении,…).
Я думаю,что слова совесть используется чаще в книгах.
 1. Какие эмоции вызывает у тебя это слово?
Слова совесть у меня вызывает эмоция радости и только только совесть.
8.Фразеологические обороты со словом ( из фразеологического словаря)
на своей совести
С чистой совестью
Совесть заела
малейшая зазрения совести

9. Пословицы, поговорки, сказки, загадки со словом

 • Нечистая совесть спать не даёт.
 • Совесть без зубов, а загрызёт.
 • Волосом сед, а совести нет.
 • Деньги потеряешь - можно нажить, а совесть потеряешь - беду узнаешь.
 • Совесть - глаз народа.
 • В ком есть стыд, в том и совесть.
 • За совесть да за честь - хоть голову снесть.
 • У него стыда - что волос на камне.

10.  Слово в названиях картин художников, художественных фильмов
«Совесть» — пятисерийный советский детективный телефильм 1974 года по сценарию Василия Ардаматского. 

11.  Слово в иллюстрациях и рисунках
12.  Слово и своё творчество

Составь небольшой рассказ или сказку с выбранным тобой словом.

Жыл был человек, который был очень богатым. Он был один,не помогал не кому.

Գործնական քերականություն

1.Փակագծերում տրված բառերը տեղադրի՛ր նախադասության մեջ՝ ըստ անհրաժեշտության ենթարկելով փոփոխությունների։
Սիրելի՛ ուսուցիչ, Ձեզ գրում է Ձեր խոնարհ աշակերտը․ հնարավոր է՝ մոռացած լինեք ինձ՝ հազարավորներից մեկին, բայց ես չեմ կարող մառանալ Ձեր բարի խորհուրդներին ու մեղմ ժպիտը։ (հազարավոր, մոռանալ, գրել, հիշել)
Գառների քաղցր մայունին սովոր, ալ ու ալվան ծաղիկներով զարդարված մեր սարերը այնպես էին ամայացել, այնպիսի թախծոտ լռություն էր տիրել այդ կողմում, որ սիրտս լցվեց։ (զարդարել, մայուն, կողմ, տիրել)
Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտ՝ Կորյունը, «Վարք Մաշտոցի» գրքով ապագա սերնդին հանձնեց իր ուսուցչի կյանքի ու սերնդի պատմությունը։ (ուսուցիչ, սերունդ, գործունեություն, աշակերտ)
2.Ընդգծի՛ր նախադասությունների գլխավոր անդամները (ենթական և ստորոգյալը), դո՛ւրս գրիր գոյականները, ածականները, բայերը առանձին խմբերով։
Օձերի որոշ տեսակներ, ջերմության հազարերորդական աստիճանի փոփոխությանն արձագանքում են:  Չղջիկն այնքան նուրբ լսողություն ունի: Մոտավորապես վաթսունհինգ միլիոն տարի առաջ մեր մոլորակի կենդանիները զանգվածաբար ոչնչացել են: Գիտնականների մի խումբ կարծիք է հայտնել: Ուղղակի աղետից հետո փոշու այնքան հոծ շերտ է պատել Երկիրը:  Այդ ժամանակաշրջանի շատ կենդանիներ  չեն կարողացել հարմարվել պայմաններին և ոչնչացել են: Գուցե այդպիսին է եղել աշխարհը այն ժամանակ:
Գոյականբայածական 
3. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով օ կամ ո:
Առօրյա, թռչորս, ողորկ, բարորակ, անդորր, անօրինակ, անօգուտ, որբանոց, հայորդի, ովքեր, օդանավ, սալորօղի, անօգտակար, դեղնազօծ, միօրինակ, ամենաորակյալ, շտապօգնություն, ջրօրհնեք, այդօրինակ, հօգուտ, օվկիանոս,  հոգս,  կրկնօրինակ, խաղաղօվկիանոսյան, մեղմորեն, արագոտն, առօրեական, վաղորդյան, Որմիզդուխտ, Օրըստօրե, ով, չօգնել, այսօր, պարզորոշ, հօդս ցնդել,  արփիազօծ, հիմնովին, եղբորորդի, ոտանավոր, զօրուգիշեր, լացուկոծ, քեռորդի, նորօրյա, հատորյակ, վաղօրոք, արջաորս, սևորակ, ակնաջօօղ:
4.Ըստ անհրաժեշտության լրացնե՛լ  բաց թողած տառերը (նաև կրկնակ)։
ա) Ազնվամորին (մոռ) վարդազգիների ընտանիքին պատկանող 1-1,5 մ
բարձրությամբ թուփ է կամ կիսաթուփ։ Տերևները բարդ են՝ եռամասնյա,
վերևից գրեթե մերկ ու կանաչ, ներքևից՝ թաղիքանման ու սպիտակավուն։
Ծաղկաբույլը ողկույզ է, ծաղկաթերթիկները սպիտակ են, պտուղը
բազմակորիզավոր է։ Բույսը ծաղկում է հունիս-հուլիս, պտղակալում՝ հուլիս-
օգոստոս ամիսներին։ Ձմեռելուց հետո բերք է տալիս միայն երկրորդ տարում
ու չորանում երրորդ տարում։
Դեռևս հին հույներն ու հռոմեացիներն անտառից հավաքած ազնվամորու
պտուղներն օգտագործել են ոչ միայն ուտելու, այլև բուժական
նպատակներով։ Հին Ռուսիայում օրգանիզմի առույգության համար առավոտյան
ժամերին ըմպել են ազնվամորու և լոռամրգու պտուղներից պատրաստված
խոշապ։
բ) Հայրենական ժողովրդական բժշկության մեջ ազնվամորու պտուղների
թուրմը լայնորեն կիրառվում է գրիպի, մի շարք ցրտառական
հիվանդությունների ժամանակ։ Պտուղները լայն կիրառում ունեն նաև լնդախտի,
սակավարյունության, ստամոքսային ցավերի ժամանակ։ Օգտագործվում են
նաև մարսողությունը լավացնելու և ալկոհոլային հարբածությունից
սթափեցնելու նպատակներով։
Հայկական ժողովրդական բժշկության մեջ ազնվամորու պտուղները լայն
կիրառում են ունեցել տենդային հիվանդությունների, իսկ ծաղիկների թուրմը՝
օձի կծածի դեպքերում։

вторник, 20 марта 2018 г.

понедельник, 19 марта 2018 г.

Լաբորատոր Աշխատանք II

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր
Երկար սրվակ, պղնձաջասպ, կալիումի պերմանգանատ, ջուր, թել, պատվանդան կցորդիչով և թաթիկով:

Փորձի ընթացքը
Նյութը տես այստեղ:

Պատրաստեցի լուծույթներ պղնձարջասպով և կալիումի պերմանգանատով:  Երկար սրվակի մեջ լցրեցի պղնձարջասպի լուծույթը, ապա զգուշորեն կալիումի պերմանգանատի լուծույթը: Սրվակի արատաքին մասից թելով կապեցի լցված երկու լուծույթների մակարդակը: Թաթից հանեցի սրվակը, բերանը մատով փակեցի և թափահարեցի այնքան մինչև ստացվեց համասեռ լուծույթ: Թողեցի, որ լուծույթը հանդարտվի: Ի զարմանս ինձ թելից խառնուրդի մակարդակը բավականին իջել էր:
Սա հենց փորձարառական ապացույցներ նյութի կառուցվածքի վարկածի (նյութը բաղկացած է մասնիկներից և նրանց մեջ արանքներ կան):
Փաստն այն էր, որ այս երկու լոուծույթները ներթափանցեցին իրար մեջ, որը ֆիզիկայում կոչվում է դիֆուզիա, որի արդյունքում մակարդակը իջավ:

среда, 14 марта 2018 г.

Գրաբար

Զրուցեն զսմանէ եւ պառաւունք, եթէ արգելեալ կայ յայրի միում, կապեալ երկաթի շղթայիւք. եւ երկու շունք հանապազ կրծելով զշղթայսն` ջանայ ելանել եւ առնել վախճան աշխարհի. այլ ի ձայնէ կռանահարութեան դարբնաց զօրանան, ասեն, կապանքն:
Վասն որոյ եւ առ մերով իսկ ժամանակաւ բազումք ի դարբնաց, զհետ երթալով առասպելին` յաւուր միաշաբթւոջ երիցս կամ շորիցս բախեն զսալն, զի զօրասցին, ասեն, շղթայքն Արտաւազդայ:
Պառավները սրա մասին պատմում են, թե մի այրում բանտարկված է երկաթե շղթաներով կապված, և երկու շուն անընդհատ կրծելով շղթան, ջանում են ազատել աշխարհի վախճանը: Ասում են,որ շղթաները դարբինների կռանահարության հետևանքով ամրանում են: 
Որի հետևանքով շատ դարբիններ մեր օրերում, հետևելով առասպելին, կիրակի օրը երեք-չորս անգամ հարվածում են, որպեսզի Արտավազդի շղթաները ամրանան:

вторник, 13 марта 2018 г.

Բլոգումդ հավաքի՛ր «Տերյանն իմ աշխարհում» խորագրով բանաստեղծություններ հետևյալ բնորոշումներով (յուրաքանչյուր բանաստեղծության մասին 2-3 նախադասությամբ վերլուծությունով).

 • ամենահուզիչ բանաստեղծություններըԱյստեղ է լացել իմ մայրը 
  Մորմոքն իր և իր օրորը,
  Այստեղ այնպես անծայր է
  Կարոտն ու այնպես խոր է։
  Մեր տունը համր ու դատարկ է,
  Մեր տունը որբ ու ավեր է,
  Բարակ զանգակի զարկը
  Լալիս է երկրիս ցավերը...

Чай

История чая
Нет ничего удивительного в том, что у такого популярного напитка, как чай, богатейшая история, уходящая корнями в древние времена. Действительно, сегодня чай занимает второе место в мире после воды, и трудно отыскать такой уголок на планете Земля, где не любили бы этот напиток. Да, в разных регионах люди могут предпочитать разные сорта, использовать всевозможные, в корне отличные друг от друга, рецепты заваривания напитка, но так или иначе чай пьют везде. Сегодня чай в России можно найти в широком ассортименте, в специализированных магазинах, таких, как магазин нашей компании «Млесна», можно увидеть десятки и сотни разновидностей чая. 
Легенды и мифы
О том, как именно люди нашли чай, в разных странах мира сложены легенды. Особенно много историй сложено об этом растении в Китае, Японии и Индии.

Согласно одной из них, индийской, чайный куст нашёл во время своего путешествия по Китаю Бадхидхарма.

Японцы утверждают, что чайный куст вырос из век принца Дарумы, которые он обрезал и бросил на землю, чтобы не уснуть во время медитации. Кстати, именно по этой причине чай обладает тонизирующими свойствами, помогает бороться с усталостью и сонливостью. Согласно той же легенде, эти свойства напитка открыли ученики принца Дарумы, заварив листья выросшего необыкновенного куста.

Китайцы объясняют появление чая по-разному. Так, одна легенда гласит, что чайный куст был создан во времена творения Неба и Земли, связывают его с именем Государя Солнца Янь-ди.

понедельник, 12 марта 2018 г.

Հույսն է մարդուն թև տալիս․․․

Հույսն է, որ մարդուն թևաթափչի անում: Եթե մտածենք կհասկանանք, որ մարդը առանց հույսի ոչինչ է:Օր.՝ երբ մասնակցում ես մրցույթի, սկսում ես մտածել, որ պարտվելու ես, և այդպես էլ լինում է: Սակայն երբ մտածես, որ հաղթելու ես, և դու ամենաուժեղն ես, քեզ չեն կարող հաղթել: Վերջիվերջո հույը վերջում է մեռնում: Ես մասնակցել եմ մի քանի մրցույթների, որոնցից մեկի ժամանակ վախենալով հակառակորդներիցս պարտվեցի, սակայն հաջորդ մրցույթին հասկացա, որ նրանք ինձնից թույլ են և ես ուղղակի ինձ համոզել էր, որ պարտվելու եմ և պարտվեցի: Երկրորդ մրցույթին ում պարտվել էի, հաղթեցի: Նա շնորհավորեց ինձ: Հասկացա, որ հուսահատվել հարկավոր չէ: Կարևորը հույսն է և աշխատանքը: Առանց սրանց ոչնչի չես հասնի, նույնիսկ բախտդ քեզ չի ժպտա:

вторник, 6 марта 2018 г.

Ժպիտը ժպիտ է պատճառում

Կան մարդիկ ովքեր միշտ տխուր են: Կան նաև մարդիկ, ովքեր տեղի անտեղի ժպտում են և միշտ ուրախ  են: Չեմ սիրում այդպիսի մարդկանց, ովքեր առանց հասկանալու են ուրախանում: Ես կարող եմ պատմել մի դեպք իմ կյանքից: Եղել է մոտ մեկ տարի առաջ: Բակում նստած էի: Մոտեցավ մոտիկ ընկերս: Տեսավ, որ տխուր եմ: Հարցրեց, թե ինչ է պատահել: Պատմեցի, որ ուսուցիչը վրաս անտեղի ջղայնացել է: Նա լսելով մի փոքր մտածեց: Սկսեց ժպտալ: Հարցրի, թե ինչի համար է ժպտում, իսկ նա հարցիս պատասխանեց մի անորոշ տոնով հռհռալով: Ես նույնպես սկսեցի ծիծաղել: Տարօրինակ էր, չհասկացա, թե ինչպես կարողացավ տրամադրությունս բարձրացնել, իսկ հետո, երբ արդեն հանգստացել էինք, նա պատմեց մի զավեշտալի պատմություն, որն այնքան էլ լավ չեմ հիշում: Ասաց, իբր դրա վրա էր ծիծաղում: Երկուսով նստած ծիծաղում էինք: Ահա ձեզ օրինակ, որ Ժպիտը կարող է Ժպիտ պարգևել: Նույն կերպ կարող է տխրությունը տխրություն պարգևել: Շատ է եղել, որ ընկերներս տխուր են եղել, իսկ ես մոտենալով իրենց, տրամադրությունս փոխել եմ: Այդ ժամանակ չէի հասկանում, թե ինչպես կարող է այդպես լինել, սակայն հիմա երբ հիշում եմ և մի քիչ մտածում հասկանում եմ, որ դիմացինի տրամադրությունը կարող է փոխել և քոնը:

понедельник, 5 марта 2018 г.

Թթվածնի անձնագիր, թթվածնի տարածվածություն, ֆիզիկական հատկությունները, քիմիական հատկությունները, թթվածնի կիրառում, թթվածնի ստացումը։

Թթվածնի անձնագրի կազմումը`
Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը
Քիմիական նշանը O
Քիմիական բանաձևը O2
Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar 16
Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr 32
Իզոտոպները---16O,17O,18O
Իզոտոպները դա նույն ատոմի տարատեսակներ, որոնք ունեն նույն պրոտոնների և էլեկտրոնների քանակ բայց տարբեր նեյտրոնների քանակ։
Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը 8, պարբերությունը 2, խումբը 6 գլխավոր ենթախումբ
Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը (8p,8n) 8e, )2)6
Վալենտականությունը 2, օքսիդացման աստիճանը 0,-2
Հաշվել  մեկ  ատոմի զանգվածը 26,56x10-²⁷
Ալոտրոպիան այն երևույթն է, որի ժամանակ նույն տարը բնության մեջ առաջացնում է մի քանի պարզ նյութեր:

Թթվածնի ստացում. Լաբորատորիայում

Գործնական աշխատանք`Թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում
Փորձ  1.  Թթվածնի  ստացումը  կալիումի  պերմանգանատի  ջերմային  քայքայումից
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, փորձանոթներ,կոլբ, սպիրտայրոց, լուցկի,մարխ
Ազդանյութեր`կալիումի  պերմանգանատը KMnO4
Փորձանոթի  1/5  մասի  մեջ  լցնում  ենք  կալիումի  պերմանգանատ, փակում  խցանով,որի  մեջ  անց  է կացված  գազատար  խողովակ:Հավաքում  ենք  թթվածինը  երկու  եղանակներով  օդը  դուրս  մղելով:Ի՞նչ ֆիզիկական  հատկությունների  հիման  վրա  է  թթվածնի  հավաքումը:Թթվածնի  առկայությունը  փորձում ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

            2KMnO4  =  K2MnO4  + MnO+ O2

Փորձ 2.Թթվածնի  ստացումը  ջրածնի  պերօոսիդի     
            կատալիտիկ  քայքայումից
              2H2O2    =   2H2O+O2                   katalizator  MnO2
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, կոլբ, սպիրտայրոց, լուցկի,մարխ
Ազդանյութեր`ջրածնի  պերօքսիդ, մանգանի  օքսիդ(IV)
Կոլբի  մեջ  գդալիքի  միջոցով   լցնում  ենք  քիչ  քանակությամբ  մանգանի  օքսիդ(IV)  և բաժանիչ  ձագարի  միջոցով  կաթիլներով  ավելացնում  ենք  ջրածնի  պերօքսիդը: Թթվածնի  առկայությունը  փորձում  ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

Փորձ3. Թթվածնի  ստացումը  ջրի  էլեկտրոլիզի  միջոցով
2H2O =2H+ O2
Սարքի  մեջ  ջուր  լցնենք  և  հաստատուն  էլեկտրական  հոսանք  անցկացնենք : Քիչ  անց` U-ձև  խողովակի երկու  ճկափողում  հավաքվում  են  գազեր, որոնց  ծավալները  տարբեր  են, Խողովակներից  մեկում  գազի ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  է: Ճշտելու  նպատակով, թե  ի՞նչ  գազեր  են  առաջացել, առկայծող  մարխը մոտեցնենք  քիչ  ծավալով  գազին  ու  փականը  բացենք: Մարխը  բռնկվում  է: Դա  վկայում  է, որ  տվյալ  գազը թթվածինն  է: Այնուհետև երկրորդ  խողովակին, որտեղ  գազի  ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  է, այրվող մարխը  մոտեցնենք  ու  փականը  բացենք: Այս  դեպքում  բռնկվում  է  գազը  և  յուրահատուկ  շառաչյունով այրվում: Նշանակում  է  երկրորդ  գազը  ջրածինն  է:
Օդի  բաղադրությունը`   
 1/5 –ը կամ  21%  Թթվածին (O2)
  4/5-ը  կամ  78%  Ազոտ (N2)

 1% -Ածխաթթու գազ  (CO2),ջրային գոլորշիներ (H2O), ազնիվ գազեր ( He,Ne,Ar,Kr,Xe)

ՀՀ նոր սահմանադրություն

Ուսումնասիրելով ՀՀ Սահմանադրությունը /2015թդեկտեմբերի 6/՝ դուրս գրե՛քմարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատություններն ամրագրողհոդվածները՝ դրանք դասարանում քննարկելու նպատակով /գրավոր/.

Հոդված 23. Մարդու արժանապատվությունը
Հոդված 24. Կյանքի իրավունքը
Հոդված 25. Ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը
Հոդված 26. Խոշտանգմանանմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամպատժի արգելքը
Հոդված 27. Անձնական ազատությունը
Հոդված 28. Օրենքի առջև ընդհանուր հավասարությունը
Հոդված 29. Խտրականության արգելքը
Հոդված 30. Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը
Հոդված 31. Մասնավոր և ընտանեկան կյանքիպատվի ու բարի համբավիանձեռնմխելիությունը
Հոդված 32. Բնակարանի անձեռնմխելիությունը
Հոդված 33. Հաղորդակցության ազատությունը և գաղտնիությունը
Հոդված 34. Անձնական տվյալների պաշտպանությունը
Հոդված 35. Ամուսնանալու ազատությունը
Հոդված 36. Ծնողների իրավունքները և պարտականությունները
Հոդված 37. Երեխայի իրավունքները
Հոդված 38. Կրթության իրավունքը
Հոդված 39. Մարդու ազատ գործելու իրավունքը
Հոդված 40.Ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը
Հոդված 41. Մտքիխղճի և կրոնի ազատությունը
Հոդված 42. Կարծիքի արտահայտման ազատությունը
Հոդված 43. Ստեղծագործության ազատությունը
Հոդված 44. Հավաքների ազատությունը
Հոդված 45. Միավորումների ազատությունը
Հոդված 46. Կուսակցություն ստեղծելու և կուսակցությանն անդամագրվելուիրավունքը
Հոդված 47. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության իրավունքը
Հոդված 48. Ընտրական իրավունքը և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքը
Հոդված 49. Հանրային ծառայության անցնելու իրավունքը
Հոդված 50. Պատշաճ վարչարարության իրավունքը
Հոդված 51. Տեղեկություններ ստանալու իրավունքը
Հոդված 52. Մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմելու իրավունքը
Հոդված 53. Հանրագիր ներկայացնելու իրավունքը
Հոդված 54. Քաղաքական ապաստանի իրավունքը
Հոդված 55. Արտաքսման կամ հանձնման արգելքը
Հոդված 56. Ազգային և էթնիկ ինքնությունը պահպանելու իրավունքը
Հոդված 57. Աշխատանքի ընտրության ազատությունը և աշխատանքայինիրավունքները
Հոդված 58. Գործադուլի իրավունքը
Հոդված 59. Տնտեսական գործունեության ազատությունը և տնտեսականմրցակցության երաշխավորումը
Հոդված 60. Սեփականության իրավունքը
Հոդված 61. Դատական պաշտպանության իրավունքը և մարդու իրավունքներիպաշտպանության միջազգային մարմիններ դիմելու իրավունքը
Հոդված 62. Վնասի հատուցման իրավունքը
Հոդված 63. Արդար դատաքննության իրավունքը
Հոդված 64. Իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը
Հոդված 65. Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու իրավունքը
Հոդված 66. Անմեղության կանխավարկածը
Հոդված 67. Մեղադրանքից պաշտպանվելու իրավունքը
Հոդված 68. Կրկին դատվելու արգելքը
Հոդված 69. Դատապարտվածի բողոքարկման իրավունքը
Հոդված 70. Ներման խնդրանքի իրավունքը
Հոդված 71. Մեղքի սկզբունքը և պատժի համաչափության սկզբունքը
Հոդված 72. Հանցագործություններ սահմանելիս և պատիժներ նշանակելիսօրինականության սկզբունքը
Հոդված 73. Օրենքների և այլ իրավական ակտերի հետադարձ ուժը
Հոդված 74. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների կիրառելիություննիրավաբանական անձանց նկատմամբ
Հոդված 75. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների իրականացմանկազմակերպական կառուցակարգերը և ընթացակարգերը
Հոդված 76. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումներնարտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ
Հոդված 77. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների չարաշահման արգելքը
Հոդված 78. Համաչափության սկզբունքը
Հոդված 79. Որոշակիության սկզբունքը
Հոդված 80. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ դրույթներիէության անխախտելիությունը
Հոդված 81. Հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները և միջազգայինիրավական պրակտիկան

17.02.2018

Թվարկե՛ք ժողովրդավարական առաջնորդին բնորոշ այն հատկանիշների ցանկը,որոնց համաձայն նրան ընկալում եք որպես առաջնորդ /գրավորդասագիրք և այլ աղբյուրներ/

Ժողովրդավար առաջնորդը պետք է գիտակցի, որ մարդիկ պատրաստ են մասնակցելու, աջակցելու և գործելու, երբ տվյալ գործունեությունն իմաստավորված է իրենց համար:  Հասկանում են, որ կարող են սխալներ գործել կամ ձախողվել, սակայն ընդունում են, որ դրանք սովորելու նոր դռներ են բացում: Կառչած չեն ընդունված կարծրատիպերին, և դրա շնորհիվ տեղ են թողնում նոր գիտելիքի համար: Նաև հասկանում են, որ  միայնակ չեն, և եթե ինչ-որ հարցի շուրջ գիտելիքները չեն բավարարում, ապա պետք է լսի ուրիշին, որը այդ հարցին պատասխանելու համար ունի բավարար գիտելիքներ:

Օգտվելով տարբեր աղբյուրներից՝ բերե՛ք ժողովրդավարական առաջնորդության օրինակներ /
դասագիրքտպագիր և էլաղբյուրներ/

Առաջնորդներից մեկն է Բիլ Գեյթսը, որ Microsoft ընկերության հիմնադիրն է: Սկզբում ունենալով մոտ 10 աշխատող, իր առաջնորդության շնորհիվ նա կարողացել է դարձնել իր աշխատողների քանակը ավելին քան հարյուր հազար: Օրինակ՝Նելսոն Մանդելան Հարավաֆրիկյան Հանրապետության առաջին սևամորթ նախագահըմարդու  իրավունքների համար պայքարի ամենահայտնի ակտիվիստներից մեկը, այդ ամենին նա հասել է ի շնորհիվ առաջնորդին բնորոշ հատկությունների, որոնք նա ունեցել է:

03.02.2018

Թվարկե՛ք իշխանության գործառույթները.
1.Ապահովված լինի մեր անվտանգությունը
2. Կանոնավոր կերպով աշխատեն մեզ համար խիստ կարևոր ձեռնարկությունները, կազմակերպությունները:
3. Պաշտպանված լինեն մեր իրավունքները:
Համեմատե՛ք «իշխանություն» և «հեղինակություն» հասկացություններըՁերկարծիքովորքանո՞վ են դրանք փոխկապակցված.
Իշխանությունը դա կառավարելու ունակությունն է, իսկ հեղինակությունը դա կառավելու ունակությունն է ի շնորհիվ հայտնի լինելու: Այս երկուսը իրար հետ փոխկապակցված են, քանի որ երկուսով էլ հնարավոր է կառավել:
Ընթերցե՛ք դասագրքի 92-93-րդ էջերում ներկայացված «Առյուծըաղվեսը և մուկը» առակը և բացատրե՛ք դրա խորհուրդը /գրավորդասագիրք և այլ աղբյուրներ/

Այս պատմվածքն ուզում է ասել, որ յուրաքանչյուր բան, կարող է այն մեծ լինել և նույնիսկ չնչին, կարող է քեզ գցել վատ դրության մեջ, և հակառակը:

Լաբորատոր աշխատանք

1.Սեղանին դրեցի ամրակալը և նրա վերևի ծայրին կցորդիչով ամրացրեցի թաթը դրանից 

մոտ 100սմերկարությամբ թելից կախեցի որևէ գնդիկ(կստացվի թելավոր  ճոճանակ),

այն կախեցի այնպես,որփոքր-ինչ սեղանից բարձր լինի:Չափերիզով չափեցի l թելի երկարությունը, որից հետո գնդիկը 

շեղեցիհավասարակշռության դիրքից 10սմ և բաց թողեցի:Ժամացույցով հաշվեցի N=40,   

լրիվ տատանումներիժամանակը։Փորձը կրկնեցի կարճացնելով թելը չորս անգամ,տատանումների լայնույթը դարձնելով 

3սմ:

Ստացված արդյունքները գրառում եմ աղյուսակում, այդ տվյալներով հաշվում են 

տատանումներին պարբերությունը և հաճախությունը։

N=40

t1=84

t2=42

v1=?

v2=?

T1=?

T2=?

 

v1=N/t1

v1=40/84

v1=0.47

v2=N/t2

v2=40/42

v2=0.95

T1=t1/N

T1=2.1

T2=t2/N

T2=1.05

Արեցի եզրակացություն ճոճանակի թելի երկարությունից տատանումների 

պարբերության ևհաճախության վերաբերյալ, որ ինչքան փոքրանում է թելի երկարությունը ապա, ապա կրկնակի փոքրանում է տատանումների հաճախությունը և պարբերությունը: