среда, 28 сентября 2016 г.

,,Ծաղիկ ու շաղիկ,, բանաստեղծության վերլուծություն

Ծաղիկ ու շաղիկ
Երկիր քո
ւն դրավ,
        
Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ
        
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
        
Քամին ելավ վեր,
        
Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
        
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
        
Հալեց աշուն օր
        
Կյանքիս սևավոր։Բանաստեղծության մեջ նկարագրված է աշունը: Երկիրը մթնում է, թռչունները չվում են տաք երկրներ: Առուն սկսեց ավելի արագ շարժվել, ձորը մշուշապատ է, քամին իր ուժգնությամբ ամեն ինչ շարժում էր: Սև ամպերը փակում էին երկինքը, իջնում էին սարերի գագաթներին, սկսվեց աշուն օր: Հեղինակը իր կյանքը համեմատում է աշնան մութ օրվա հետ: 

Комментариев нет:

Отправить комментарий