понедельник, 17 декабря 2018 г.

Էլեկտրական դիմադրություն

Կազմենք շղթա՝ հոսանքի աղբյուրին հերթականորեն միացնելովհաղորդիչներորոնք միմյանցիցտարբերվում են երկարությամբհաստությամբ կամ նյութիտեսակով:  Հաղորդիչներովանցնող հոսանքի ուժը  չափենքամպերաչափի օգնությամբ:


Փորձը ցույց է տալիսոր միևնույնհոսանքի աղբյուրիայսինքն նույնլարման դեպքում տարբերհաղորդիչներով անցնող հոսանքիուժը տարբեր էԱյսինքն նրանքտարբեր կերպ են հակազդումիրենց միջով անցնողհոսանքակիր մասնիկներին:

Комментариев нет:

Отправить комментарий