вторник, 7 ноября 2017 г.

Սովորողները ընտրում են իրենց ցանկացած նյութը և պատասխանում հետևյալ հարցերին`

Նյութի անվանումը և բանաձևը
Բանաձև՝Fe անվանում՝երկաթ:
Ինչ տարրերից է կազմված նյութը
Կազմված է մեկ տարրերից:
Ամեն մի տարրից քանի ատոմ կա մոլեկուլում
(26p,26e)30n
Բնութագրել տարրերը ըստ պարբերական համակարգի      
պարբերություն, VIII խումբգլխավոր ենթախումբ
  քիմիական  տարրի  նշանը Fe
 կարգաթիվը26, միջուկի  լիցքը +26,
հարաբերական ատոմային զանգվածը`56
 մեկ ատոմի զանգվածը 56*1.66*10-27=92.96*10-27
ատոմի բաղադրությունը (26p,26e)30n
 ո՞ր  պարբերության տարր  է 4
խումբ և գլխավոր ենթախումբ
.ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ 
Մետաղ
ինչպիսի օքսիդացման աստիճան են ցուցաբերում միացություններում      
0,+3
                                                

  5.Նյութի ֆիզիկական հատկությունները                                                          
Նյութիանվանումը
Ագրեգ.վիճակ
գույնը
հոտը
համը
Ջրումլուծելիությունը
խտություն
Հալման ևեռմանջերմաստիճան
Ջերմա.ևէլեկտրաՀաղորդ.
երկաթ
հեղուկ
արծաթյա
չունի
չունի
Չիլուծվում
7,87 գ/սմ3
1539 °C, 3134 կելվին
300 Կելվին

  Նյութի քիմիական հատկությունները  
Օքսիդանման աստիճա ն 0,+3
 7.Հաշվել   Mr  
FeO
Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72
                                                                                                                      
8. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները    
m(Fe):m(O)=56:16                                                   
9.Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները                      
w(Fe)=56/72*100=78%
w(O)=16/72*100=22%                                                  
10.Նյութի կիրառումը և ֆիզիոլոգիական հատկությունները       
Երկաթի կիրառում
Ժամանակակից տեխնիկայում երկաթը կիրառվում է գլխավորապես զանազան նյութերի՝ ազոտիթթվածնիջրածնիծծմբիֆոսֆորիիսկ ավելի հաճախ՝ածխածնի հետ համաձուլվածքներ կազմածԴրանց նույնիսկ չափազանց փոքր քանակները խիստ փոխում են երկաթի հատկություններըօրինակ՝ ծծումբնառաջացնում է շոգեփխրունությունֆոսֆորը՝ սառնաբեկությունածխածինն ու ազոտը նվազեցնում են պլաստիկությունըջրածինը մեծացնում էփխրունությունը և այլն:
Ֆիզիոլոգիական հատկություններ
Երկաթը մտնում է օրգանիզմի կարևոր օրգմիացությունների՝ արյան հեմոգլոբինիմիոգլոբինիկատալազի ցիտոքրոմների բաղադրության մեջԱմբողջերկաթի մոտ 70 %-ը գտնվում է հեմոգլոբինումԵրկաթը մասնակցում է արյունաստեղծման գործընթացներին :Դրա անբավարարությունը կարող է հանգեցնելսակավարյունության առաջացմանԵրկաթն օրգանիզմում պահեստավորվում էԿյանքի 1-ին ամիսներին հեմոգլոբինի կոնցենտրացիան արյան կարմիրմարմնիկներում զգալիորեն բարձր էքան կյանքի հետագա շրջաններում

Комментариев нет:

Отправить комментарий