вторник, 7 ноября 2017 г.

Գործնական աշխատանք

1/Բնութագրել ձեր ընտրած տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի  
1) քիմիական  տարրի  նշանը H
2) կարգաթիվ 1, միջուկի  լիցքը +1 
3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը 1
4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)1*1.66*10-27
5) Դիրքը պարբերական համակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը 1,ենթախումբը I
6)  Ատոմի բաղադրությունը `1p,1e,1n 
7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը
8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ
Ոչ մետաղ
9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ
0,±1

 10)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատկությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը:
Տարածվածություն՝տիեզերքում, երկրի ընդերքում և կենդանիների օրգանիզմում:
Ջրածինը սովորական պայմաններում անգույն, անհամ, անհոտ գազ է:
Ջրածինը կիրառվում է դիրիժաբլների լցման համար, որպես թեթև գազ, վեր բարձրացնող ուժ:

 2/.Ձեր  շրջապատում կամ կենցաղում ընտրել և գրել մարմինների,խառնուրդների,  նյութերի անվանումները: 
Սեղան,փայտ,հեռուստացույց,ապակի,համակարգիչ,պլասմաս,անկողին,գիրք,բնափայտ,ծառ,տերև,ճյուղ, աղաջուր, ցեղաջուր,շաքարաջուր,կրաջուր.ցետ և ջուր:
     1.Բաժանել մարմինների և նյութերի
  
 Մարմիններ
 Նյութեր
Սեղան,հեռուսատացույց,համակարգիչ,
անկողին,գիրք,ծառ,ճյուղ
Փայտ,ապակի,պլասմաս,բնափայտ, աղաջուր, ցեղաջուր,շաքարաջուր,կրաջուր.ցետ և ջուր

2.      Խառնուրդները բաժանել՝                                                                                                                                                                                                                                                 
 Համասեռ խառնուրդներ
Անհամասեռ խառնուրդներ 


Աղաջուր, շաքարաջուր:
 Ցեղաջուր, կրաջուր, ցետ և ջուր

 3.  Գրել, ինչ նյութերից են կազմված մարմինները: 
Երկաթ,ալյումին,ֆտոր,ծծումբ,թթվածին:
4.      Գրել այդ նյութերի  բանաձևերը: 
Երկաթ-Fe
Ալյումին-Al
Ֆտոր-F
Ծծումբ-S
Թթվածին-O2
5.      Հաշվել  այդ նյութերի մոլեկուլներում ատոմների գումարը: 
1,1,1,1,1:

6.      Գրել այդ նյութերի  մոլեկուլներում ՝ատոմների կառուցվածքը և բաղադրությունը: 
Fe-26p 26e 30n
Al-13p 13e 14n
F-9p 9e 10n
S-16p 16e 16n
O2-16p 16e 16n

7.     Հաշվել այդ նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,տարրերի զանգվածային բաժինները,տարրերի  զանգվածային հարաբերությունը: 
1. Na2CO3=սոդայի ապակի
2. Na2CO3-Na-նատրիում
Na2CO3-C-ածխածին
Na2CO3-O-թթվածին
3. Մեկ մոլեկուլում կա 1Na,2C,3O
4. Mr(Na2CO3)=Ar(Na)+Ar(C)*2+Ar(O)*3=1*23+2*24+3*16=23+48+48=119
5.m(Na):m(C):m(O)=23:48:48
6. w(Na)=23/119*100%=20%
w(N)=48/119*100%=40%
w(O)=48/119*100%=40%
7.mo(Na2CO3)=119*1,66*10-27=197.54*10-27

3

4/     Ձեր շրջապատում ուսումնասիրել ,գրանցել տարբեր  երևևույթներ  և բաժանել՝                               
      
 Ֆիզիկական երևույթներ
 Քիմիական երևույթներ
Ապակու կոտրվել,բաժակի կոտրվել
Փայտի այրում, կաթի թթվելը , դինամիտի պայթելը ,լուցկու այրվել,ծծմբի այրվելը

 
Հարգեր կրկնողության համար
1.      Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
Քիմիան ուսումնասիրում է է նյութերի հատկությունների, կառուցվածքի, բաղադրության, դրանց փոխարկումներ:
Կենսաբանություն,ֆիզիկա:
2.      Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
Մարմինը այն ամենն է ինչից բաղկացած է նյութը:
Նյութը այն ամենն է ինչից բաղկացած է մարմինը:
Մարմին-սեղան,աթող,գիրք
Նյութ-երկաթ,ալյումին,թթվածին

3.      Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
Պարզ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակ տարրի ատոմից:
Բարդ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են առնվազն 2 տարրի ատոմից:
Պարզ-երկար,ալյումին,բոր,թթվածին,ծծումբ
Բարդ- CO2, HCl, H2O
4.      Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
Ֆիզիկական կոչվում է այն երևույթը, որի ընթացքում նյութի բաղադրությունը չի փոխվում:
Քիմիական կոչվում է այն երևյութը, որի ընթացքում նյութի բաղարությունը փոխվում է:
Ֆիզիկական-ապակու կոտրվել
Քիմիական-փայտի այրում
5.      Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
Մոլեկուլը նյութի փոքրագույն մասնիկն է, որը պահպանում է նյութի հատկությունները:
Ատոմը քիմիական տարրի հատկություններ ունեցող փոքրագույն մասնիկ։
Ցանկացած ատոմ կազմված է մեկ միջուկից և մեկ կամ ավելի էլեկտրոններից:

6.      Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
https://www.slideshare.net/093224445/ss-70360212
7.      Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
Հարաբերական ատոմային զանգված-ցույց է տալիս թե տարը քանի անգամ է մեծ ջրածնի մեկ ատոմի զանգվածից՝1.66*10-27
Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածմոլեկուլի հարաբերական զանգվածիատոմային միավոր:


8.      Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
Պարբերական оրենքի ֆիզիկական իմաստը բացահայտվեցերբ հայտնի դարձավատոմի կառուցվածքը։ Պարզվեցոր ըստ Մենդելեևի դասավորված քիմիականտարրերի շարքում ամեն հաջորդ ատոմ միջուկում պարունակում է նախորդիցմեկով ավելի դրական լիցք (պրոտոն)։ Այդ շարքում տարրի հերթական համարը՝կարգահամարը (Z), ցույց է տալիս նրա միջուկում գտնվող պրոտոնների ևմիաժամանակ չեզոք ատոմում գտնվող էլեկտրոնների թիվը։ Իսկ նեյտրոների քանակը գտնում են հարաբերական ատոմային զանգվածից հանելով պրոտոնների թիվ:
9.      Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
Ցույց է տալիս թե ինչքան շերտերից են բաղկացած նյութերի էլեկտրոները
10.  Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
Կարգաթիվը ցույց է տալիս թե որքան պրոտոն և էլեկտրոն կա միջուկում:
11.  Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը:
Ցույց է տալիս թե որքան էլեկտրոն կա նյութի վերջին շերտում։

12.  Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի
 1) քիմիական  տարրի  նշանը H
2) կարգաթիվ 1, միջուկի  լիցքը +1 
3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը 1
4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)1*1.66*10-27
5) Դիրքը պարբերական համակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը 1,ենթախումբը I
6)  Ատոմի բաղադրությունը `1p,1e,1n 
7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը
8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ
Ոչ մետաղ
9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ
0,±1

13.  Օքսիդացման աստիճան,վալենտականություն
Օքսիդացման աստիճանը որոշվում է նրանով, թե ինչքան նեյտրոն է մնում շերտը ավարտելու համար եթե մնում է 7n ուրեմն -1 ,եթե 1n ուրեմն +1, եթե 4±4:
Վալենտականություն քիմիական տարրերի հիմնարար հատկություններիցորըպայմանավորված է տարրի էլեկտրոնային կառուցվածքով՝ վալենտայինԷլեկտրոնների թվով :
14.  քիմիական կապի տեսակները՝կովալենտ (ոչբևեռայի,բևեռային),իոնային,մետաղական
Կապըորն առաջանում է հավասարաչափ բաշխված ընդհանրացվածէլեկտրոնային  զույգերովորոնք կապված են երկու միջուկների (կենտրոններիկոչվում է կովալենտայինոչ բևեռային:
Կովալենտային բևեռային է կոչվում այնքիմիական կապըորն առաջանում է ոչ մետաղների ատոմների միջև՝ դեպի առավել էլեկտրաբացասականտարրի ատոմը շեղված  էլեկտրոնային զույգի միջոցով:
Իոնային կապը առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների ատոմների միջև:
Մետաղային կապը առաջանում է մետաղների ատոմների միջև:
15.  Քիմիական բանաձև,հաշվարկներ բանաձևվով
Քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս.
անյութի անվանումը
բայդ  նյութի մեկ մոլեկուլը
գնյութի որակական բաղադրությունըո՞ր տարրերի ատոմներից է կազմված տվյալ նյութը
դնյութի քանակական բաղադրությունըի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ ենտարրերը միացած
 1) քիմիական  տարրի  նշանը C
2) կարգաթիվը 6, միջուկի  լիցքը +6,
3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը 12
4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ) 12*1.66*10-27
5) Դիրքը պարբերական համակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը 2,ենթախումբը IV
6)  Ատոմի բաղադրությունը  6p, 6e, 6n
7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը

8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ
Ոչ մետաղ
9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

0, ±4

Комментариев нет:

Отправить комментарий