воскресенье, 7 апреля 2019 г.

Ոսպնյակներ

Լույսի անդրադարձման և բեկմաներևույթները օգտագործվում ենլուսային ճառագայթներիտարածման ուղղությունըփոխելու նպատակով՝ տարբերօպտիկական սարքերում,ինչպիսիքեն մանրադիտակըաստղադիտակըխոշորացույցըլուսանկարչական ապարատը և այլն:
Այդ բոլոր սարքերում լուսափնջիկառավարումը իրականացվում էնրանց կառուցվածքիամենակարևորմասի՝ ոսպնյակիմիջոցով
Ոսպնյակ է կոչվում թափանցիկսովորաբար ապակե մարմինըորըերկու կողմից սահմանափակվածէ գնդային մակերևույթներով:

Ուռուցիկ են այն ոսպնյակներըորոնց միջին մասն ավելի հաստ է,քան եզրերը:
Գոգավոր են այն ոսպնյակներըորոնց միջին մասն ավերի բարակէքան եզրերը:
Բարակ են այն ոսպնյակներըորոնց միջին մասը(հաստությունըզգալիորեն փոքրէ նրանց սահմանափակողգնդային մակերևույթներիշառավիղներից

Комментариев нет:

Отправить комментарий