воскресенье, 22 октября 2017 г.

Լաբորատոր աշխատանք 1

Լաբարատոր աշխատանք 1
Հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման որոշումըհամոզվելոր թեքհարթության գնդիկի շարժումը՝ճոռի վրա հավասարաչափ արագացող շարժում է:
Հավասարաչափ արագացող շարժման որոշումը:
Աշխատանքի նպատակըչափել այն արագացումըորով շարժվում է գնդիկը թեքճոռով:
Հաշվելով տարբեր ճանապարհների վրա հաշվել արագացումը և համոզվելորշարժումը արագացող է:
Անհրաժեշտ սարքեր և նյութերմետաղե ճոռպողպատե գնդիկչափերիզամրակալ:
Աշխատանքի ընթացք.

Հավաքեք նկարում պատկերված փորձասարքը:
Գնդիկը բաց թողեք և վայրկենաչափով նշենք ժամանակի այն t պահըերբ գնդիկըկհարվածի գլանին:
Չափորիզով չափելով գնդիկի անցծ s ճանապարհը՝որոշեք գնդիկի շարժմանարագացումը՝a=2s/t2:Վերցնենք ճոռըամրացնենք ամրակալինչափենք ճոռի s երկարությունըորը եղավ 107սմ:
S=107
t1=0.97վ

t2=1.14վ

t3=1.03վ

tմիջ.=(t1+t2+t3)/3
tմիջ.=1.04
-------------------
a1=?
a1=2S/t2
a1=2.14մ/1.0816վ
a1=1.978մ/վ²
S=107
Փորձը կատարեցինք երկրորդ անգամ:
t1=0.95վ
t2=1.07
t3=1.04վ

tմիջ.=(t1+t2+t3)/3=1.02վ
--------------
a2=2S/t²
a2=2.14/1,0404վ²
a2=2.05մ/վ²
aմիջ.=(a1+a2)/2=2.01մ/վ²

Եկեք համոզվենք որ ճոռի վրայով գնդիկի շարժումը հավասարաչափ արագացող է։
Արագացումը հաշվում ենք ճոռի երկարության կեսից։

S=0.54մ
t1=0.61վ
t2=0.49վ
t3=0.53վ
tմիջ.=(t1+t2+t3)/3=0.54վ
a2=2S/t²
a2=1.07մ/0.2916վ2=3.7մ/վ2

Комментариев нет:

Отправить комментарий