среда, 6 марта 2019 г.

Հալոգենների և դրանց միացությունների կիրառությունը և կենսաբանական դերը

Հալոգններ են կոչվում յոթերորդ խմբի գլխավոր ենթախմի տարրերը: Ֆտոր-F, Քլոր-Cl, Բրոմ-Br, Յոդ-I, Աստատ-At*:
Որոշենք հալոգենների ատոմների բաղադրությունը,

Ֆտոր -  F
Կարգաթիվը 9, Z=+9
(9p,10n)9e

Քլորը բնության մեջ ունի երկու կայուն իզոտոպ: Cl35, Cl37:
Որոշենք այդ իզոտոպների ատոմների բաղադրությունը:

Cl35 Z=17  (17p, 18n)17e
Cl37 Z=17  (17p, 20n,17eՏանը գրել բրոմի և յոդի ատոմների բաղադրությունը:

Հալոգենների պարզ միացությունները

Հալոգենների մոլեկուլները կազմված են երկու ատոմներից: F2, Cl2, Br2, I2, At2:

F2, Cl2 } գազեր

Եթե ջրից գալիս է քլորի հոտ, այդ ջուրը խմելու պիտանի չէ:
Br2 - գարշահոտ, թունավոր:
I2 - մետաղական փայլով բյուրեղներ (պինդ նյութ)

Հալոգեններ են կոչվում, որովհետև բնության մեջ նրանք գտնվում են աղերի (բարդ միացությունների) տեսքով: Հալոս բառը հւոնարեն նշանակում է աղ, իսկ գենը նշանակում է ծնող (առաջացնող):

Բարդ միացություններ, կիրառական նշանակությունը

Կերակրի աղ - NaCl:


Комментариев нет:

Отправить комментарий