понедельник, 5 марта 2018 г.

Լաբորատոր աշխատանք

1.Սեղանին դրեցի ամրակալը և նրա վերևի ծայրին կցորդիչով ամրացրեցի թաթը դրանից 

մոտ 100սմերկարությամբ թելից կախեցի որևէ գնդիկ(կստացվի թելավոր  ճոճանակ),

այն կախեցի այնպես,որփոքր-ինչ սեղանից բարձր լինի:Չափերիզով չափեցի l թելի երկարությունը, որից հետո գնդիկը 

շեղեցիհավասարակշռության դիրքից 10սմ և բաց թողեցի:Ժամացույցով հաշվեցի N=40,   

լրիվ տատանումներիժամանակը։Փորձը կրկնեցի կարճացնելով թելը չորս անգամ,տատանումների լայնույթը դարձնելով 

3սմ:

Ստացված արդյունքները գրառում եմ աղյուսակում, այդ տվյալներով հաշվում են 

տատանումներին պարբերությունը և հաճախությունը։

N=40

t1=84

t2=42

v1=?

v2=?

T1=?

T2=?

 

v1=N/t1

v1=40/84

v1=0.47

v2=N/t2

v2=40/42

v2=0.95

T1=t1/N

T1=2.1

T2=t2/N

T2=1.05

Արեցի եզրակացություն ճոճանակի թելի երկարությունից տատանումների 

պարբերության ևհաճախության վերաբերյալ, որ ինչքան փոքրանում է թելի երկարությունը ապա, ապա կրկնակի փոքրանում է տատանումների հաճախությունը և պարբերությունը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий