понедельник, 5 марта 2018 г.

03.02.2018

Թվարկե՛ք իշխանության գործառույթները.
1.Ապահովված լինի մեր անվտանգությունը
2. Կանոնավոր կերպով աշխատեն մեզ համար խիստ կարևոր ձեռնարկությունները, կազմակերպությունները:
3. Պաշտպանված լինեն մեր իրավունքները:
Համեմատե՛ք «իշխանություն» և «հեղինակություն» հասկացություններըՁերկարծիքովորքանո՞վ են դրանք փոխկապակցված.
Իշխանությունը դա կառավարելու ունակությունն է, իսկ հեղինակությունը դա կառավելու ունակությունն է ի շնորհիվ հայտնի լինելու: Այս երկուսը իրար հետ փոխկապակցված են, քանի որ երկուսով էլ հնարավոր է կառավել:
Ընթերցե՛ք դասագրքի 92-93-րդ էջերում ներկայացված «Առյուծըաղվեսը և մուկը» առակը և բացատրե՛ք դրա խորհուրդը /գրավորդասագիրք և այլ աղբյուրներ/

Այս պատմվածքն ուզում է ասել, որ յուրաքանչյուր բան, կարող է այն մեծ լինել և նույնիսկ չնչին, կարող է քեզ գցել վատ դրության մեջ, և հակառակը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий