понедельник, 19 марта 2018 г.

Լաբորատոր Աշխատանք II

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր
Երկար սրվակ, պղնձաջասպ, կալիումի պերմանգանատ, ջուր, թել, պատվանդան կցորդիչով և թաթիկով:

Փորձի ընթացքը
Նյութը տես այստեղ:

Պատրաստեցի լուծույթներ պղնձարջասպով և կալիումի պերմանգանատով:  Երկար սրվակի մեջ լցրեցի պղնձարջասպի լուծույթը, ապա զգուշորեն կալիումի պերմանգանատի լուծույթը: Սրվակի արատաքին մասից թելով կապեցի լցված երկու լուծույթների մակարդակը: Թաթից հանեցի սրվակը, բերանը մատով փակեցի և թափահարեցի այնքան մինչև ստացվեց համասեռ լուծույթ: Թողեցի, որ լուծույթը հանդարտվի: Ի զարմանս ինձ թելից խառնուրդի մակարդակը բավականին իջել էր:
Սա հենց փորձարառական ապացույցներ նյութի կառուցվածքի վարկածի (նյութը բաղկացած է մասնիկներից և նրանց մեջ արանքներ կան):
Փաստն այն էր, որ այս երկու լոուծույթները ներթափանցեցին իրար մեջ, որը ֆիզիկայում կոչվում է դիֆուզիա, որի արդյունքում մակարդակը իջավ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий