понедельник, 5 марта 2018 г.

Թթվածնի անձնագիր, թթվածնի տարածվածություն, ֆիզիկական հատկությունները, քիմիական հատկությունները, թթվածնի կիրառում, թթվածնի ստացումը։

Թթվածնի անձնագրի կազմումը`
Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը
Քիմիական նշանը O
Քիմիական բանաձևը O2
Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar 16
Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr 32
Իզոտոպները---16O,17O,18O
Իզոտոպները դա նույն ատոմի տարատեսակներ, որոնք ունեն նույն պրոտոնների և էլեկտրոնների քանակ բայց տարբեր նեյտրոնների քանակ։
Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը 8, պարբերությունը 2, խումբը 6 գլխավոր ենթախումբ
Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը (8p,8n) 8e, )2)6
Վալենտականությունը 2, օքսիդացման աստիճանը 0,-2
Հաշվել  մեկ  ատոմի զանգվածը 26,56x10-²⁷
Ալոտրոպիան այն երևույթն է, որի ժամանակ նույն տարը բնության մեջ առաջացնում է մի քանի պարզ նյութեր:

Комментариев нет:

Отправить комментарий