пятница, 20 апреля 2018 г.

Ինքնաստուգում

 1. Ինչպիսի՞ եռանկյանն է վերաբերվում Պյութագորասի թեորեմը:

Ուղղանկյուն եռանկյանը:

 1. Սահմանել Պյութագորասի թեորեմն ու գրել բանաձևը՝ քառակուսիներով:

a^2+b^2=c^2

Ուղղանկյուն եռանկյան էջերի քառակուսիների գումարը հավասար է ներքնաձիգի քառակուսուն:

 1. Գտնել.
  ա) ներքնաձիգը, եթե էջերն են 12 սմ և 16 սմ,
  c^2=12^2+16^2=144+256=400=20^2

  c=20բ) էջը, եթե մյուս կողմերն են 12 սմ և 13 սմ:

  a^2+b^2=c^2

  12^2+b^2=13^2

  144+b^2=169

  b^2=169-144

  b^2=25

  b=5

 2. Եռանկյան կողմերը 7 մ, 24 մ և 26 մ են: Արդյո՞ք եռանկյունը ուղղանկյուն եռանկյուն է:

7^2+24^2≠26^2

49+576≠676

Եռանկյունն ուղղանկյուն եռանկյուն չէ

 1. Հավասարասրուն սեղանի մեծ հիմքը 30 սմ է: Որոշիր սեղանի պարագիծը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է բարձրությանը եւ հավասար է՝ 12 սմ:

 1. Սահմանել ուղղանկյուն եռանկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը:

Սինուսը ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան դիմացի էջը հարաբերած ներքնաձիգ:

Կոսինուսը ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան կից էջը հարաբերած ներքնաձիգն է:

Տանգենսը ուղղանկյուն եռանկյան դիմացի էջը հարաբերած կից էջին:

 1. Գրել հիմնական եռանկյունաչափական առնչությունները:

 1. tg<A=sin<A/cos<A

 2. ctg<A=cos<A/sin<A

 3. sin^2<A+cos^2<A=1

 1. Լրացրու այս եռանկյան մասին հետեւյալ նախադասությունները.

 1. 180

 2. բարձրությունն, ուղղանկյուն

 3. 90

 4. PF

 5. BF

 6. BF/BN

 1. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերն են CA=25 սմ, CB=60 սմ, AB=65 սմ: Գտնել tg<A և S∆ABC:

65412.png

 1. Հաշվիր քառակուսու կողմն ու մակերեսը, եթե նրա անկյունագիծը 10√2 սմ է:

Քառակուսու մակերեսը հավասար է անկյունագծի քառակուսու կեսին <=>

<=> S=(10√2)^2/2=200/2=100

S=100


կողմը հավասար է √100=10 սմ

Комментариев нет:

Отправить комментарий