четверг, 5 апреля 2018 г.

Ջրածնի անձնագիր

  1. Ջրածնիընդհանուր բնութագրումը, (1p,0n)1e,

  2. կարգաթիվը-1

  3. դիրքըպարբերական համակարգում,պարբերությունը 1, խումբը 1խումբ,գլխավոր ենթախումբ

Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar(H)=1

Պարզ  նյութի  քիմիական բանաձևը`H2

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr(H2)=2

Իզոտոպները—Պրոտիում-1H  , դեյտերիում-2D,տրիտիում-3T

Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը- +1)1e

Վալենտականություն-1, օքսիդացման աստիճանը +1,-1

Комментариев нет:

Отправить комментарий