среда, 23 мая 2018 г.

Քիմիա

Հաշվեք տրված զանգվածներով ջրածին նյութի քանակը:
ա) 1 գ                             բ) 4 գ                                   գ) 10 գ
Ջրածնի բանաձևն է H2այսինքն իր Mr-ը հավասար է 2գ, որն էլ մեկ մոլ է, այսինքն 1գ-ում այն կազմում է 0,5մոլ, 4գ-ում կազմում է 2մոլ, իսկ 10գ-ում կազմում է 5մոլ:
2.      Հաշվեք ջրածին տարրի զանգվածային բաժինը (%մեթանի (CH4մոլեկուլում:

Մեթանի Mr-ը հավասար կլինի 12+4*1=16, եթե պետք է գտնել ջրածնի բաժինը մեթանում ապա նրա Ar-ը պետք է բաժանել մեթանի Mr-ին այսինքն՝4/16=1/4=25%:
3.      Հաշվեք ջրածնի ատոմների թիվն 9 գ ջրում:

2H2+O2=2H2O

Քանի որ H2O 9գ է, ապա 2H2O կլինի 18գ, և քանի որ այն կազմված է երկու մոլեկուլ ջրածնից ապա իր ատոմների թիվը հավասար կլինի 12,04*1023:

18գ-12,04*1023

9գ-x

x=12,04*1023*9/18
x=6,02*1023

Комментариев нет:

Отправить комментарий