четверг, 17 мая 2018 г.

Happiness and Sorrow. թարգմանություն

A man who has gone out of his town comes back and finds that his house is on fire. It was one of the most beautiful houses in the town, and the man loved the house the most! Many were ready to give a double price for the house, but he had never agreed for any price and now it is just burning before his eyes. And thousands of people have gathered, but nothing can be done, the fire has spread so far that even if you try to put it out, nothing will be saved. So he became very sad.
His son comes running and whispers something in his ear, “Don’t be worried. I sold it yesterday and at a very good price. The offer was so good, I could not wait for you. Forgive me.”
The Father said, “thank God, it’s not ours now!” Then he became relaxed and stood as a silent watcher, just like 1000s of other watchers.
Then the second son comes running, and he says to the father, “What are you doing? the house is on fire and you are only watching it burn?” The father said, “Don’t you know, your brother has sold it.”
He said, “we have taken only advance amount, not settled fully. I doubt now that the man is going to purchase it now.”
Tears which had disappeared came back to the father’s eyes, his heart started to beat fast. And then the third son comes, and he says, “That man is a man of his word. I have just come from him.” He said, “It doesn’t matter whether the house is burnt or not, it is mine. And I am going to pay the price that I have settled for. Neither you knew, nor I knew that the house would catch on fire.”
Then all just stood and watched the house burn without a worry.
Մի մարդ ով հեռացել էր իր քաղաքիցվերադառնալով տեսնում է իր տունը կրակի մեջԴաքաղաքի ամենագեղեցիկ տներից մեկն էրև այդ մարդը ամենաշատը սիրում էր այդ տունըՇատերն էին պատրաստ կրկնակի գին վճարել այդ տան համար, բայց նա ոչ մի գնի համաձայն չէր, իսկ հիմա այդ տունը վառվում է նրա աչքերի դիմաց: Հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել, սակայն ոչինչ չես անի, կրակը արդեն շատ հեռու էր տարածվել, և եթե փորձեին այն հանգեցնել, ապա ոչ ոք չէր փրկվի, այդ պատճառով էլ այդ մարդը շատ տխուր էր:
Վազելով եկավ  նրա տղան և ականջին ասաց.
-Մի անհանգստացիր, ես երեկ վաճառել եմ տունը շատ հարմար գնով, ուղղակի առաջարկն այնքան հմայիչ էր, որ ես չկարողացա սպասել քեզ, ներիր ինձ:
Հայրն ասաց.
-Փառք Աստծոհիմա սա մերը չէ:
Հետո նա թուլացավ և դարձավ հազարավոր լուռ հանդիսատեսներից մեկը:
Հետո վազելով եկավ նրա երկրորդ տղան և ասաց.
-Ի՞նչ ես դու անում, տունը կրակի մեջ իսկ դու ուղղակի դիտում ես:
Հայրը պատասղանեց.
-Միթե՞ չգիտես, եղբայրդ այն վաճառել է:
Տղան ասաց.
-Մենք գործարքը չենք վերջացրել, վերցրել էին միայն կանխավճարը և համոզված եմ այդ մարդը գալիս է գործարքն ավարտելու:
Անհետացող արցունքները վերադարձան հոր աչքերին, նրա սիրտը սկսեց արագ բաբախել: Իսկ հետ եկավ երրորդ տղան և ասաց.
-Այդ մարդը իր խոսքի տերն է: Ես նրա մոտից եմ գալիս և նա ասաց, կապ չունի տունը այրված է, թե չէ, միևնույն է իմն է:  Նա գալիս է, որպեսզի վճարի այն գինը, որը խոստացել է: Ոչ ես, ոչ էլ դու չգիտեինք, որ տունը կվառվի:

Հետո բոլորը առանց անհանգստանալու սկսեցին դիտել,թե ինչպես է տունը այրվում:

Комментариев нет:

Отправить комментарий