вторник, 6 февраля 2018 г.

Բառարանընթերցման ֆլշեմոբ

Ադամա Եզ - Ծույլ, անհոգ մարդ
Ադաթի փեշից կախված - ծեսը հարգող մարդ
Ագռավի ճուտ - արտաքնապես տգեղ
Ադամի զգեստ - մերկություն, տըկլորություն
Ադամի խավար - լուսանալուց առաջ՝ մութ և լույս վիճակը
Բազար անել - առևտուր անել, սակարկել
Բաթման-բաթման խոսել - մեծ-մեծ խոսել
Բաժակը լցվել - համբերությունը հատվել
Բաժակի մրուրը քամել - ծայրագույն վշտեր կրել
Բաբելոնյան անառակուհի - Ծայրահեղ անբարոյական կին
Բաժինը բերել - մասնակցություն ունենալ
Գաբոսայի նմանմարդ - հաղթանդամ
Գազեթ գցել - լրագրում տպագրել
Գազան կտրել - կատաղել
Գաթա չեն բաժանում - զվարճանալու տեղ չէ

Комментариев нет:

Отправить комментарий