понедельник, 4 сентября 2017 г.

Տնային առաջդրանք 04.09.2017

1.Ընթերցի՛ր Ղ Աղայանի  Քյորօղլի (Արկածներ Քյորօղլու կյանքից)  գործի Քյորօղլին՝ կալանավոր հատվածը։

2. Հատվածից դուրս գրի՛ր քեզ անծանոթ բառերը և բացատրի՛ր։
թաթարական օրդու – թաթարներից կազմված ցեղախումբ
թալկահար-գունատ          

3. Համառոտ ներկայացրու գործի գաղափարը։
Գործի գաղափարն այն էր, որ պետք է կարողանաս արդարներին հավաքել շուրջդ, ովքեր ամեն կերպ կփորձեն պայքարել թշնամու դեմ: Քյորօղլին հենց այդպես վարվելով կարողացավ իր քաջերի հետ միասին, ովքեր ունեին մեծ կամքի ուժ, հաղթել թշնամու բազմահազարանոց զորքը:

4.Ռադիոնյութի տեսքով ներկայացրու Ղ Աղայանի մանկավարժական գործունեությունը։
 https://soundcloud.com/arambarseghyan/xxibnejmosti

5. Ընղգծվածբառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:
Մեր ժամանակի ամենից կարևոր  խնդիրներից մեկն այն  է, որ երկրագնդի վրա զգալի ձևովպակասել է մաքուր ջրի քանակը` նրա պաշարների ոչ խնայողաբար  օգտագործման և ջրամբարների ու գետնի տակի ջրերի առանց ընդհատվելու աղտովլցվելու հետևանքով:
Միևնույն ժամանակ ջրի ոչ լուծելի խնդիր է առաջ գալիս այն պատճառով, որ փոխվում Է ջրի մեջհանքային աղերի և մանրագույն (միկրո) տարրերի պարունակությունը: Սրտի և անոթներիհամակարգը հիվանդ է դաոնում առանց ջրում լուծված անհրաժեշտ աղերի: Ջրի փոփոխությունըբացասաբար է անդրադառնում նաև երկրի բույսերի աշխարհի ու կենդանիների վրա:

Մեր Ժամանակի մերօրյա
Ամենից կարևոր – ամենակարևոր
Զգալի ձևով – զգալիորեն
Ոչ խնայողաբար – անխնա
գետնի տակի –  ստորգետնյա
Առանց ընդհատվելու - անընդհատ
Աղտով լցվելուաղտոտվել
Ոչ լուծելիանլուծելի
Առաջ գալառաջանալ
Մանրագույն տարրերմանրէներ
Սրտի և անոթների  սրտանոթների
Հիվանդ է դառնումհիվանդանում է
Բույսերի աշխարհ – բուսականություն, բուսաշխարհ


Комментариев нет:

Отправить комментарий