суббота, 30 сентября 2017 г.

Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի

Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2
1.H2SO4-ծծմբական թթու
2. Բաղկացած է ջրածնից, ծծմբից, թթվածնից
3. Մեկ մոլեկուլում կա 2H,1S,4O
4.Mr(H2SO4)=Ar(H)*Ar(S)+Ar(O)*4=2+32+64=98
5.m(H):m(S):m(O)=2:32:64
6.w(H)=2/98*100%=2%
w(S)=32/98*100%=33
w(O)=64/98*100%=65%
7. Բարդ է
8. mo(H2SO4)=98*1.66*10-27=162.68*10-27

1. NaNO3-Նատրիումի Նիտրատ
2. Բաղկացած է նատրիումից, ազոտից, թթվածնից
3. Մեկ մոլեկուլում կա 1Na,1N,3O
4.Mr(NaNO3)=Ar(Na)*Ar(N)+Ar(O)*3=23+14+48=85
5.m(Na):m(N):m(O)=23:14:48
6.w(Na)=23/85*100%=27%
w(N)=14/85*100%=16%
w(O)=48/85*100%=57%
7. Բարդ է
8. mo(NaNO3)=85*1.66*10-27=141.1*10-27
1. FeSO4-Երկաթի սուլֆատ
2. Բաղկացած է երկաթից, ծծմբից, թթվածնից
3. Մեկ մոլեկուլում կա 1Fe,1S,4O
4.Mr(FeSO43)=Ar(Fe)*Ar(S)+Ar(O)*4=56+32+64=152
5.m(Fe):m(S):m(O)=56:32:64
6.w(Fe)=56/152*100%=37%
w(S)=32/152*100%=21%
w(O)=64/152*100%=42%
7. Բարդ է
8. mo(FeSO4)=152*1.66*10-27=252.32*10-27

1. KMnO4-Կալիումի պերմանգանատ
2. Բաղկացած է կալիումից, մանգանից, թթվածնից
3. Մեկ մոլեկուլում կա 1K,1Mn,4O
4.Mr(KMnO4)=Ar(K)*Ar(Mn)+Ar(O)*4=39+55+64=158
5.m(K):m(Mn):m(O)=39:55:64
6.w(K)=39/158*100%=25%
w(Mn)=55/158*100%=35%
w(O)=64/158*100%=40%
7. Բարդ է
8. mo(KMnO4)=158*1.66*10-27=262.28*10-27

1. SiO2-Սիցիլումի օքսիդ
2. Բաղկացած է սիլիցումից և թթվածնից
3. Մեկ մոլեկուլում կա 1Si,2O
4.Mr(SiO2)=Ar(Si)+ Ar(O)*2=28+32=60
5.m(Si):m(O)=28:32
6.w(Si)=28/60*100%=47%
w(O)=32/60*100%=53%
7. Բարդ է
8. mo(SiO2)=60*1.66*10-27=99.6*10-27

Комментариев нет:

Отправить комментарий