четверг, 7 сентября 2017 г.

Տնային առառջադրանք 06.07.09

1.Ընթերցի՛ր Ղ Աղայանի  Քյորօղլի (Արկածներ Քյորօղլու կյանքից)  գործի վերջին՝  Քյորօղլու թուրը  հատվածը։
2. Բնութագրի՛ր Քյորօղլուն՝ արտաքին և ներքին հատկանիշներ։
Քյորօղլին մեծ կամքի ուժով, ինքնավստահ, հնարամիտ, խելացի մարդ էր, ով ֆիզիկապես շատ ուժեղ էր:
3.Ռադիոնյութի տեսքով ներկայացրու Ղ Աղայանի  և Վերնատան կապը, առնչությունը։
https://soundcloud.com/arambarseghyan/4uugq18gdjti
4. Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ և բացատրի՛ր օրինաչափությունը:
Ա Ուժտարրծովնաևկույտբերդշենք:
Ուժեր, տարրեր, ծովեր, կույտեր, բերդեր, շենքեր:
Բճանապարհգաղտնիքհրաշքմեքենաշրջանշինություննավահանգիստ:
Ճանապարհներ, գաղտնիքներ, հրաշքներ, մեքենաներ, շրջաններ, շինություններ, նավահանգիստներ:
ԳԳառդուռմատմուկթոռձուկլեռբեռ:
Գառներ, դռներ, մատներ, մկներ, թոռներ, ձկներ, լեռներ, բեռներ:
ԴԱստղարկղվագրանգղսանր:
Աստղեր, արկղեր, վագրեր, անգղեր, սանրեր:
ԵԾովածոցսուզանավդաշտավայրշնագայլհեռագիրլրագիր:

Ծովածոցեր, սուզանավեր, դաշտավայրեր, շնագայլեր, հեռագրեր, լրագրեր:

Комментариев нет:

Отправить комментарий